Skip to main content

Over House of Wolves

House Of Wolves heeft meer dan 25 jaar ervaring in operations management in meerdere productie- en dienstenbedrijven (IT, food, non-food, FMCG en technical), waar we telkens verbeteringstrajecten uitvoerden die resulteerden in aanzienlijke groeicijfers. Die diverse ervaringen, in combinatie met onze IT-achtergrond, maken van ons een crossplatform partner die verder kan kijken dan de productieomgeving op zich. Door de link te maken met andere departementen en platformen zijn wij in staat om relevante data inzichtelijk en direct beschikbaar te maken, zodat bijsturingen onmiddellijk kunnen gebeuren op het moment dat ze de grootste meerwaarde hebben voor jouw bedrijf.